Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 6, 6a–6c beroende på inriktning. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

För att vara behörig att antas till yrkeslärarutbildningen måste du, förutom grundläggande behörighet, ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för det yrkesämne du vill undervisa i.