Har du en utländsk lärarexamen?

Läraryrket är ett av de yrken som är reglerade genom att det i skollagen finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Dels krävs att du har en akademisk examen för yrket, dels krävs en legitimation som visar vilka skolformer (exempelvis förskola, grundskola eller gymnasieskola), årskurser (i grundskolan) och ämnen du är behörig att undervisa i.

Om du har en utländsk lärarutbildning kan du ansöka om en svensk lärarlegitimation hos Skolverket. Du ansöker direkt på webben eller genom att skriva ut en blankett som du fyller i och skickar in med post tillsammans med dina intyg.

För den som har en utländsk lärarexamen men inte uppfyller kraven för svensk lärarlegitimation finns en särskild utbildning, Utländska lärares vidareutbildning, ULV, som ges vid sex lärosäten. För den som har utbildning i ämnet och redan fått en anställning som lärare finns också en särskild lärarutbildning, Vidareutbildning av lärare som saknar examen, VAL, som ges vid åtta lärosäten.

Skolverket är den statliga myndighet där du ansöker om lärarlegitmation. Läs mer och ansök på www.skolverket.se

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg från och med den 1 juli 2011. Det finns övergångsregler som gäller till och med 1 juli 2018. Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att:

• kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
• bidra till professionalism genom tydligare krav
• öka måluppfyllelsen för eleverna
• öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare