Jobba utomlands med din svenska examen

Möjligheterna för lärare att arbeta i de övriga nordiska länderna regleras i ett avtal mellan dessa om en gemensam arbetsmarknad för lärare inom grund- och gymnasieskolan. Avtalet innebär att din utbildning måste godkännas för undervisning i det aktuella landet. Detsamma gäller för övriga EU-länder, men då ställs också oftast krav på språkkunskaper. Detta gäller även för utländska lärare som vill arbeta i Sverige.

Svenska lärare har också möjlighet att tjänstgöra utomlands vid svenska skolor eller i annan undervisning av svenska barn och ungdomar som vistas utomlands.

Inom SIDA förekommer även lärartjänstgöring.