Så mycket har en lärare i lön före skatt

Medianlön för olika lärarkategorier november 2016:

Grundskola, tidigare år
25 år 27 000 kr per månad
35 år 31 750 kr per månad
45 år 34 400 kr per månad

Grundskola, senare år
25 år 26 800 kr per månad
35 år 32 400 kr per månad
45 år 35 300 kr per månad

Gymnasielärare - yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen
25 år 27 000 kr per månad
35 år 33 000 kr per månad
45 år 35 700 kr per månad

Speciallärare och specialpedagoger
25 år 27 000 kr per månad
35 år 34 150 kr per månad
45 år 36 500 kr per månad

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.