Utlandsstudier

Möjligheten att läsa delar av utbildningen utomlands varierar beroende på vilken inriktning du valt för dina studier. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. För den som har fullständig lärarutbildning från utländskt universitet gäller att Skolverket ska göra en bedömning av vilka delar av utbildningen som kan gälla som likvärdig svensk lärarutbildning och vilka behov av kompletteringar som finns. Ifall ingen komplettering krävs utfärdar Skolverket lärarlegitimation med den utländska examen som grund.