Arbetsmarknaden idag för universitetslärare

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben inom många ämnen, men inom andra råder stor brist på disputerade lärare.
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden inom de flesta ämnen.