Så mycket har en universitetslärare i lön före skatt

I september 2017 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg):

  • Doktorand 28 524 kr
  • Postdoktor 35 679 kr
  • Forskarassistent/Biträdande lektor 41 541 kr
  • Adjunkt 38 477 kr
  • Lektor 46 449 kr
  • Professor 63 588 kr

Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bland annat beroende på ämnesområdet.