Så mycket har en universitetslärare i lön före skatt

I september 2016 var medianlönen för doktorander och de sex huvudkategorierna lärare/forskare (grundlön per månad utan lönetillägg):

  • Doktorand 27 900 kr
  • Postdoktor 35 200 kr
  • (minst 5 år efter magisterexamen el. motsv.)
  • Forskarassistent/Biträdande lektor 40 000 kr
  • Adjunkt 36 900 kr
  • Lektor 44 500 kr
  • Professor 60 800 kr

Då lönesättningen är individuell kan lönen variera förhållandevis mycket inom respektive lärarkategori, bland annat beroende på ämnesområdet.