Utbildning för att bli universitetslärare

Utbildningens längd

Normalt krävs doktorsexamen (ej för adjunktsbefattningar), det vill säga sammanlagt minst 8 års högskolestudier. Därefter meriterar man sig vidare vetenskapligt och pedagogiskt inom sitt ämne.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildning på forskarnivå bedrivs inom det ämne man väljer att studera.

Här kan du studera

Samtliga universitet och högskolor erbjuder utbildning på grundnivån, de flesta lärosäten också på avancerad nivå. Universiteten och vissa högskolor ger också forskarutbildning.