Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder både när du studerar på grundnivå och avancerad nivå. På forskarnivå är möjligheterna normalt sett ännu större.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, i de flesta fall bedöms svenska doktorsexamina motsvara utländska doktorsexamina. Andra krav, till exempel på medborgarskap vid statliga anställningar, kan dock göra att anställning som universitetslärare utomlands inte alltid är möjlig för en svensk medborgare.