Var och hur kan man arbeta som forskare/universitetslärare

PROFESSOR

Professorers huvuduppgifter är att ägna sig åt forskning, utbildning och handledning av doktorander. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

LEKTOR

Lektorer arbetar med forskning, undervisning och handledning av doktorander och tyngdpunkten i arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer. Somliga sysslar främst med undervisning på de lägre nivåerna medan andra mest arbetar med forskning/forskarutbildning. Behörighetskravet är doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller speciell skicklighet i ett annat yrke samt pedagogisk skicklighet.

ADJUNKT

Adjunkter har undervisning inom de två lägre nivåerna som huvuduppgift. Behörighetskraven för adjunkter bestäms av varje lärosäte.

MERITERINGSANSTÄLLNING/POSTDOKTORSBEFATTNING

Man kan anställas på en så kallad meriteringsanställning för att meritera sig främst vetenskapligt efter doktorsexamen under fyra till sex år. Titeln på anställningen varierar mellan olika lärosäten men vanligast är biträdande lektor eller forskarassistent. Det finns också postdoktorsbefattningar för meritering efter doktorsexamen. En sådan anställning omfattar normalt högst två år. En sådan anställning, som riktar sig till nydisputerade, kan också helt eller delvis förläggas till ett utländskt lärosäte.

DOKTORAND

En anställning som doktorand är främst avsedd för den egna forskarutbildningen, men en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete kan ingå. En doktorand som har utbildningsbidrag för doktorander kan kombinera detta med en deltidsanställning som assistent med uppgifter inom undervisning eller annat institutionsarbete.

Totalt arbetade motsvarande cirka 30 000 helårspersoner med undervisning och forskning vid de svenska lärosätena under 2016. Därtill fanns motsvarande cirka 10 000 heltidsdoktorander. Som lärare eller forskare kan man förutom att arbeta inom universitet och högskolor också arbeta inom den offentliga sektorn eller inom privat näringsliv. Efterfrågan på forskarutbildade borde i takt med ökade kvalifikationskrav öka i framtiden, särskilt inom den privata sektorn.