Arbetsmarknaden

Hård konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompass