Så mycket har en logistiker i lön före skatt

Lönen beror på många olika faktorer, till exempel vilken typ av organisation det gäller – privat eller offentlig sektor, industriföretag eller konsultverksamhet – var i landet du jobbar, tidigare erfarenheter och din position i företaget eller organisationen.

Medianlönen år 2016 för civilekonomer och ekonomer inom logistik och inköp, med upp till fem års erfarenhet, var 34 000 kr per månad. Med 10–15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 49 700 kr per månad enligt Civilekonomernas lönestatistik.

Medianlönen 2017 för civil- respektive högskoleingenjörer inom logistik och inköp i privat tjänst, med upp till fem års erfarenhet, var 35 000 respektive 33 000 kr per månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10–15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 49 000 respektive 44 000 kronor.