Utbildning för att bli logistiker

Utbildningens längd

Ett kandidatprogram är 3 år (180 högskolepoäng). Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng). Högskoleingenjörsprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng). Civilingenjörsprogrammet är 5 år (300 högskolepoäng).

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

Det finns också olika utbildningar i logistik inom Yrkeshögskolan. De har olika längd men är upp till 2 år.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningar i logistik har ofta ekonomisk eller teknisk inriktning. Det finns program i logistik som är inriktade på exempelvis Transportlogistik, Informationslogistik eller Sjöfart och logistik. Andra program är allmänt inriktade och det finns lärosäten som erbjuder logistik som fördjupning i civilekonom- och ekonomprogrammen eller högskole- och civilingenjörsprogrammen (se Civilekonom/Ekonom och Högskole-/Civilingenjör). Det finns också systemvetenskapliga utbildningar inriktade på logistik (se Systemvetare).

Många högskolor och universitet erbjuder påbyggnadsutbildningar i logistik i form av magister- och/eller masterprogram. Flera lärosäten ger också fristående kurser i ämnet.

Här kan du studera

Förutom de högskolor, universitet och tekniska högskolor som erbjuder logistik inom ramen för sina civilekonom- och ekonomprogram respektive högskoleingenjör- och civilingenjörsprogram, finns 17 kandidatprogram med logistikinriktning. De ges på högskolorna i Borås, Gävle, Jönköping, Skövde, Malmö, Södertörns högskola, universiteten i Göteborg, Linköping och Lund samt Linnéuniversitetet och Chalmers tekniska högskola. Det finns 17 magister- och masterprogram med logistikinriktning, som ges på högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, universiteten i Linköping, Lund och Stockholm samt Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan.

Exempel på kandidatprogram är Logistik och ekonomi på Södertörns högskola, Samhällets logistik på Linköpings universitet och Transport management på Malmö högskola.

Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby utbildar informationslogistiker. CIL är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, näringslivet och den offentliga sektorn i regionen. I styrelsen är också Jönköping International Business School vid Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad representerade.

Läs mer om utbildningarna på respektive högskolas eller universitets hemsida och på www.studera.nu. På www.yrkeshogskolan.se finns information om yrkesutbildningarna.