Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis genom att delta i ett utbytesprogram som anordnas av din högskola eller ditt universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning. Du behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Om du vill studera utomlands utan att delta i ett utbytesprogram måste du själv kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för att få mer information om möjligheter till utbytesstudier. Ordna i så fall allting på egen hand och sök själv till ett utländskt universitet. Väljer du det här alternativet måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen.

Ta alltid reda på vad som gäller innan du reser iväg. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.