Behörighet

Du måste vara aktivt sjöbefäl med sjökaptensbrev.

Se behörighet på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.