Så mycket har en lots i lön före skatt

  • Ingångslön: cirka 39 000 kr per månad
  • Efter 10-20 år: cirka 55 000 kr per månad

Lönen är till viss del individuell. Anställd lots har efter grundutbildning på sjötrafikområdet, rörliga tillägg på i medel 10 000 kr per månad och vissa lotsar har dessutom fasta tillägg på mellan 900 och 4 350 kr per månad.

Lotsarna pensioneras vid 60 års ålder.