Arbetsmarknaden idag för matematiker

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).
För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för matematiker.