Utbildning för att bli matematiker

Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

IT, statistik, biostatistik, bioinformatik, försäkrings- eller finansmatematik samt teknisk beräkning. De allra flesta matematiker har fortsatt studera på avancerad nivå efter sin grundexamen och många är forskarutbildade.

Här kan du studera

Se www.studera.nu