Meteorolog

Kort om meteorolog


Meteorologer är mest kända för att presentera vädret i radio och TV, men de kan även forska om klimatet, analysera hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utveckla modeller som väderprognoserna bygger på. Idag beräknas prognoserna med hjälp av kraftfulla datorer som förutspår hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras. SMHI är en stor arbetsgivare men meteorologer finns även inom försvaret samt inom andra myndigheter.

För att bli meteorolog studerar du ett treårigt fysikerprogram på högskolenivå som du sedan kompletterar med en tvåårig masterutbildning med inriktning mot meteorologi.

Läs mer under fysiker


 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se