Arbetsmarknaden idag för en miljö- och hälsoskyddsinspektör

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden. 

Du kan läsa mer om hur vi tror att arbetsmarkanden kommer att utvecklas i på www.saco.se/framtid