Utbildning för att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör

På utbildningen lär du dig bland annat om orsaker och konsekvenser av miljöförstöring. Vid sidan av de naturvetenskapliga kurserna läser du bland annat miljörätt och miljöförvaltning.

Du lär dig även att arbeta praktiskt med miljöproblem och får kunskap om hur dessa hanteras i offentlig förvaltning (exempelvis på kommuner och länsstyrelser). I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, studiebesök, praktiska övningar och egna projekt. Praktik på en miljöförvaltning ingår ofta och examensarbetet görs många gånger i samarbete med exempelvis en kommun, ett företag eller en myndighet.

Utbildningens längd

Du kan antingen läsa en miljö- och hälsoskyddsutbildning på kandidatnivå eller läsa utbildningen på som ett masterprogram efter att du tagit en naturvetenskaplig kandidatexamen. Det betyder att det tar 3-5 år att utbilda sig för att arbeta miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Här kan du studera

Miljö- och hälsoskyddsprogram finns på många universitet och högskolor, se www.studera.nu.