Utlandsstudier

Se under Naturvetare

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, men för vissa offentliga tjänster kan det finnas specifika krav. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.