Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Vilka krav som ställs på de olika utbildningarna varierar, men du bör vara uppmärksam på att det är värdefullt med en bred naturvetenskapliga allmänbildning för att tackla allt mer komplexa miljöproblem.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla också med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.