Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Vilka krav som ställs på de olika utbildningarna varierar, men du bör vara uppmärksam på att brister i din naturvetenskapliga allmänbildning kan få konsekvenser för dina framtida möjligheter till studier och arbete.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.