Utlandsstudier

Se under Naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Ja, men för vissa befattningar kan det finnas specifika krav. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.