Molekylärbiolog

Kort om molekylärbiolog


Molekylärbiologer har kunskap om bakterier, växter, virus, djur eller människor på molekylär nivå. Molekylärbiologer arbetar ofta med forskning och utveckling inom hälsa, miljö och lantbruk.

Läs mer under biolog.


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se