Så mycket har en museiarbetare i lön

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet.