Utbildning för att arbeta med museum och utställningsverksamhet

Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med program, så kallade mastersprogram. För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi.

Utbildningens längd

Utbildningarna tar mellan 3– 5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområden, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.nu för att läsa mer.