Utbildning för att bli musiker

Förberedande, grundläggande musikutbildning finns i gymnasieskolan inom det estetiska programmet. Läs mer på gymnasieinfo.se.

Vid musikhögskolorna: den kortare utbildningen omfattar 120/180 högskolepoäng (2-3 år) och den längre 180/300 högskolepoäng (3-5 år). Många kompletterar också sin utbildning med ett eller flera års utlandsstudier. Läs mer på www.studera.nu samt Sveriges

Yrkesmusikerförbund, www.symf.se och Svenska Musikerförbundet, www.musikerforbundet.se

Utbildningen till musikalartist omfattar 180 poäng och är treårig. Den ges vid Teater- och Operahögskolan i Göteborg. Lika stor vikt fäster man vid sång, skådespeleri och dans.

För populärmusiker varierar utbildningsbakgrunden mycket, många är självlärda.