Naturvetare

Naturvetare arbetar ofta i utvecklingsintensiva sektorer som life Science, hälso- och sjukvård, miljö och teknik. Oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer har all teknik sin grund i naturvetenskapen. Forskning och utveckling engagerar många naturvetare.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Kort om naturvetare


En naturvetare kan jobba med många olika saker, men har en naturvetenskaplig utbildning, till exempel i biologi, medicin, geovetenskap, kemi, lantbruk, livsmedel eller skog. De flesta naturvetare arbetar i forsknings- och utvecklingsintensiva branscher som life science, hälso- och sjukvård, telekom och IT- men också inom miljö, skog och lantbruk.

Tre års studier på högskolenivå leder fram till en kandidatexamen. Därefter finns möjlighet att fortsätta på avancerad nivå för att efter ytterligare två år ta en masterexamen. Många naturvetare fortsätter också på en forskarutbildning.

Jobbet


Vilken lön har naturvetare?

Naturvetare examinerade 2021 tjänade enligt Naturvetarnas lönestatistik från samma år mellan 27 000 och 36 000 kr per månad (median 31 000 kr per månad). Efter att ha arbetat i 10 år tjänade de flesta mellan 33 000 till 51 000 kr per månad (median 40 000 kr) .

Siffrorna ger en fingervisning om löneläget men säger inte så mycket om vilken lön just du kan få. Arbetsmarknadssektor har betydelse för löneläget. Vänd dig till Naturvetarna för rådgivning om lön och andra villkor innan du accpeterar ett erbjudande om anställning.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar

Finns det jobb för naturvetare?

För erfarna: Balans på arbetsmarknaden. Det betyder att det finns ungefär lika många jobb som utbildade.

Naturvetenskaplig kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden och arbetslösheten är låg för de allra flesta grupper. De allra flesta får också kvalificerade arbeten efter sina studier och anser att de haft nytta av sin utbildning.

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden. 

Inträdet på arbetsmarknaden kan vara besvärligt för naturvetare med en generell och bred examen, särskilt för personer som saknar arbetslivserfarenhet och är osäkra på vad de vill göra. För en del skapar alla olika möjligheter en osäkerhet i början av karriären.

I förlängningen är en bred och gedigen grund ofta en styrka som gör det lättare att ställa om när arbetsmarknaden förändras. Det är inte heller många som vill göra samma sak ett helt yrkesliv. En naturvetenskaplig utbildning är en dörröppnare och en utomordentligt bra grund att stå på i ett föränderligt arbetsliv.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport.

Vad jobbar naturvetare med?

Det finns i stort sett ingen bransch du inte kan arbeta i som naturvetare. Vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg och naturvetenskaplig kompetens behövs överallt, inte minst för att lösa nya utmaningar inom miljö, hälsa och energi. Naturvetare finns på arbetsmarknadens alla sektorer, även om de flesta arbetar i företag och olika organisationer.

Inom forsknings- och utvecklingsintensiva branscher, såsom life science, hälso- och sjukvård, material, telekom och it har naturvetare en självklar plats. Många naturvetare arbetar också inom miljö, skog och lantbruk.

En del naturvetare väljer att arbeta som specialister medan andra är bredare och arbetar som projektledare, handläggare, koordinator eller chef.

Rådgivar- och konsultrollen är vanlig, men det är också en tydlig att allt fler naturvetare efterfrågas inom handeln och som försäljare och marknadsförare. Naturvetare hanterar också ofta kvalitets- och säkerhetsfrågor.

En ökande andel naturvetare arbetar också med kommunikation på olika sätt. I journalistyrket finns exempelvis en hel del naturvetare idag och att ha läst såväl journalistik som naturvetenskap kan ge ett försprång i den hårda kampen om jobb i mediebranschen. Fler naturvetare behövs också som lärare och som politiker.

Sammantaget finns idag drygt 170 000 naturvetare på svensk arbetsmarknad, varav ca 17 000 har en grundutbildning som lärare i naturvetenskap och ca 12 000 en utbildning inom IT. Yrken som farmaceutläkareingenjör och civilingenjör är yrken med stark naturvetenskaplig bas, som presenteras på andra ställen och inte ingår i beräkningen ovan på grund av att de organiseras i andra Sacoförbund än Naturvetarna.

Jobba utomlands med en svensk naturvetenskaplig examen

En av de stora fördelarna med att läsa naturvetenskap är att kunskaperna är internationellt gångbara och att arbetsspråket oftast är engelska. Många av de företag som naturvetare arbetar på har verksamhet utanför Sverige eller har utländska ägare. Den naturvetenskapliga forskningen är också internationell och just möjligheten till utbyte med andra kulturer brukar lyftas fram som en stor tillgång av forskare. Allt fler naturvetare arbetar också som utredare i olika internationella organisationer, och de har också alltid varit en central kompetens för svensk biståndsverksamhet.

Utbildning


Naturvetenskapliga utbildningar är breda och möjligheterna är många, därför är det extra viktigt att du under utbildningen bestämmer dig för hur just du ska använda den kompetens du får. Att välje en naturvetenskaplig utbildning med god arbetslivsanknytning underlättar övergången från studier till arbete. Naturvetarna erbjuder också karriärstöd till sina studentmedlemmar.

En naturvetenskaplig utbildning ger en god grund för att lösa problem. Begreppsförståelse och träning av den analytiska förmågan är central oavsett inriktning. På en naturvetenskaplig utbildning finns ofta stor frihet att själv välja kurser och på så sätt skaffa sig en egen profil.

Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, men du kan också helt fritt sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på en eller flera högskolor. Du kan antingen välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Det finns också en del naturvetenskapliga yrkesutbildningar.

Utbildningens längd

Tre års studier leder fram till en kandidatexamen (180 hp). Därefter finns möjlighet att fortsätta på avancerad nivå för att efter ytterligare två år (120 hp) ta ut en masterexamen. På vissa universitet och högskolor är det också möjligt att ta ut en magisterexamen (60 hp) efter ett års heltidsstudier på avancerad nivå.

Se mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar är biologi, medicin, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, lantbruk, livsmedel, miljövetenskap och skogshushållning.

Det finns många lokala varianter som ofta är tvärvetenskapliga med en kombination av något eller några av dessa ämnen. Ungefär en fjärdedel av alla naturvetare fortsätter på en forskarutbildning och tar ut en licentiat- eller doktorsexamen. Närmare presentationer över olika naturvetenskapliga kompetenser och yrken finns under respektive yrke.

Här kan du studera

Naturvetenskapliga utbildningar ges i form av program eller fristående kurser vid samtliga universitet och på många högskolor. För närmare information se www.studera.nu

Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Ofta, men inte alltid måste du ha läst naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet för att kunna antas till en naturvetenskaplig utbildning.  Se information om behörighet på Studera.nu.  Kolla också med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att läsa hela eller delar av en naturvetenskaplig utbildning utomlands. De flesta svenska universitet och högskolor har väl utbyggda utbyten med universitet över hela världen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se