Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att läsa hela eller delar av en naturvetenskaplig utbildning utomlands. De flesta svenska universitet och högskolor har väl utbyggda utbyten med universitet över hela världen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

En av de stora fördelarna med att läsa naturvetenskap är att kunskaperna är internationellt gångbara och att arbetsspråket oftast är engelska. Många av de företag som naturvetare arbetar på har verksamhet utanför Sverige eller har utländska ägare. Den naturvetenskapliga forskningen är också internationell och just möjligheten till utbyte med andra kulturer brukar lyftas fram som en stor tillgång av naturvetenskapliga forskare. Allt fler naturvetare arbetar också som utredare i olika internationella organisationer, och de har också alltid varit en central kompetens för svensk biståndsverksamhet.