Var och hur arbetar en naturvetare

Det finns i stort sett ingen bransch du inte kan arbeta i som naturvetare. Vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg och naturvetenskaplig kompetens behövs överallt, inte minst för att lösa nya utmaningar inom miljö, hälsa och energi. Det är därför inte förvånande att naturvetarna finns på arbetsmarknadens alla sektorer. De flesta arbetar emellertid inom den privata sektorn.

Inom forsknings- och utvecklingsintensiva branscher, såsom life science, hälso- och sjukvård, material, telekom och it har naturvetare en självklar plats. Många naturvetare arbetar också inom miljö, skog och lantbruk.

En del naturvetare väljer att arbeta som specialister medan andra är bredare och arbetar som projektledare, handläggare, koordinator eller chef.

Rådgivar- och konsultrollen är vanlig, men det är också en tydlig trend att allt fler naturvetare efterfrågas inom handeln och som försäljare och marknadsförare. Naturvetare hanterar också ofta kvalitets- och säkerhetsfrågor.

En ökande andel naturvetare arbetar också med kommunikation på olika sätt. I journalistyrket finns exempelvis en hel del naturvetare idag och det faktum att de har läst såväl journalistik som naturvetenskap ger dem ett försprång i den hårda kampen om jobb i mediebranschen. Fler naturvetare behövs också som lärare och som politiker.

Det finns idag endast runt 60 000 yrkesverksamma naturvetare i Sverige, vilket säger en del om vilka möjligheter som öppnas för den som satsar på att skaffa sig en unik och viktig kompetens.