Var och hur arbetar en naturvetare

Det finns i stort sett ingen bransch du inte kan arbeta i som naturvetare. Vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg och naturvetenskaplig kompetens behövs överallt, inte minst för att lösa nya utmaningar inom miljö, hälsa och energi. Naturvetare finns på arbetsmarknadens alla sektorer, även om de flesta arbetar i företag och organisationer.

Inom forsknings- och utvecklingsintensiva branscher, såsom life science, hälso- och sjukvård, material, telekom och it har naturvetare en självklar plats. Många naturvetare arbetar också inom miljö, skog och lantbruk.

En del naturvetare väljer att arbeta som specialister medan andra är bredare och arbetar som projektledare, handläggare, koordinator eller chef.

Rådgivar- och konsultrollen är vanlig, men det är också en tydlig trend att allt fler naturvetare efterfrågas inom handeln och som försäljare och marknadsförare. Naturvetare hanterar också ofta kvalitets- och säkerhetsfrågor.

En ökande andel naturvetare arbetar också med kommunikation på olika sätt. I journalistyrket finns exempelvis en hel del naturvetare idag och det faktum att de har läst såväl journalistik som naturvetenskap ger dem ett försprång i den hårda kampen om jobb i mediebranschen. Fler naturvetare behövs också som lärare och som politiker.

Sammantaget finns idag drygt 170 000 naturvetare på svensk arbetsmarknad, varav ca 17 000 har en grundutbildning som lärare och ca 12 000 en utbildning inom data. Yrken som farmaceut, läkareingenjör och civilingenjör är yrken med stark naturvetenskaplig bas, som presenteras på andra ställen och inte ingår i beräkningen ovan på grund av att de organiseras i andra Sacoförbund än Naturvetarna.