Så mycket har en nutritionist i lön

Se under Naturvetare.