Var och hur arbetar man som nutritionist

Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms. I samverkan med dietister och andra yrkesgrupper bidrar de till att den kostinformation som går ut är korrekt och ändamålsenlig.

De kan också bidra till att ny kunskap snabbare når allmänheten eftersom de är tränade i att ta till sig, värdera och kommunicera nya forskningsresultat.

Många nutritionister arbetar med forskning och utbildning inom universitet och högskola eller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen. Men det finns också många andra möjligheter, såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner. Nutritionister kan även arbeta på Livsmedelsverket eller internationellt. En växande skara arbetar som konsulter. Vanliga titlar för nutritionister är dietist, nutritionist, doktorand, forskningsassistent och livsmedelsinspektör. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 400 yrkesverksamma nutritionister i Sverige.