Oceanograf

Oceanografi är läran om havets rörelser och egenskaper.

Kort om oceanograf


Oceanografi är läran om havets rörelser och egenskaper. Genom att observera och samla in data om havets tillstånd kan oceanografen göra prognoser. Till exempel hur havet påverkas av giftutsläpp, oljeläckage, övergödning eller vad klimatförändringarna innebär för haven.

Oceanografen kan även förse fartyg med information om strömmar, vågor och isbildningar så de kan navigera säkrare. SMHI är en stor arbetsgivare för oceanografer, men de kan även arbeta på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag. Det finns treåriga kandidatprogram på högskolenivå i oceanografi som går att bygga på med en magister- eller masterexamen.

Läs mer under geovetare

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se