Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten [avskaffad 2010] eller genomfört en nio månader lång grundläggande utbildning (GU). Dessutom får behöriga sökanden genomgå en lämplighetsbedömning. Svenskt medborgarskap är också ett krav.

Fotnot: Den tidigare 3 månader långa grundläggande militära utbildningen (GMU) har under 2016 ersatts av den nio månader långa grundutbildningen (GU:n).

Officersprogrammet

Godkänt betyg i Ma B samt Sh A (områdesbehörighet 5).

I det nya betygsystemet krävs

Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,

Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2 (lägst betyg E i varje ämne).

För mer information om områdesbehörighet, se www.studera.nu.

Specialistofficersutbildningen (OP)

Gemensamma krav är gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5 och samhällskunskap A/1. För vissa inriktningar på utbildningen finns dessutom ytterligare betygskrav.

www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning. Urval till Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning.