Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten eller genomfört en nio månader lång grundläggande utbildning (GMU). Dessutom får behöriga sökanden genomgå en lämplighetsbedömning. Svenskt medborgarskap är också ett krav.

Officersprogrammet

  • Svenskt medborgarskap.
  • Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.
  • Militär grundutbildning med godkänt resultat. Du kan söka officersprogrammet medan du går militär grundutbildning, men du måste ha genomfört den innan du påbörjar programmet.
  • Att du klarar de tester som krävs och som görs av Rekryteringsmyndigheten.
  • Att du blir godkänd i säkerhetsprövningen.

Specialistofficersutbildningen (OP)

  • Svensk medborgare. Dubbla medborgarskap accepteras.
  • Gymnasieexamen med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1 och engelska A/5. För vissa inriktningar på utbildningen finns dessutom ytterligare betygskrav.
  • Du ska bedömas vara lämplig som officer utifrån din fysiska och psykiska status, och lämplig för den sökta inriktningen.
  • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
  • Sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot sökt inriktning

www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning. Urval till Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning.