Så mycket har en officer i lön före skatt

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur. I dagsläget är lägstalönen för en nyutexaminerad från officersprogrammet, fänrik, minst 23 000 kr.

Medianlönen för en 35-årig officer inom Försvarsmakten är ca 31 500 kr och för en 45 åring ca 38 800 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste specialistofficer till generalerna).