Sacoförbund och källa

Officersförbundet, för all militärt anställd personal inom Försvarsmakten, www.officersforbundet.se
Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se
Försvarshögskolan, www.fhs.se