Utbildning för att bli officer

Det finns två yrkesinriktningar om du vill bli officer. Antingen kan du utbilda dig till officer på Officersprogrammet på Försvarshögskolan i Stockholm eller så går du Specialistofficersutbildningen på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och genomförs i Försvarshögskolans regi.

Huvudfokus i utbildningen är kunskaper som krävs för att förstå och genomföra taktiken i militära operationer. Här är helheten det viktiga, att se de stora dragen och lägga fram strategier. En stor del av utbildningen handlar också om att kunna leda sig själv och sitt förband i strid.

Officersprogrammet erbjuder tre olika profiler att välja mellan och samtliga leder till samma officersexamen.

  • Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil
  • Officersprogrammet med militärteknisk profil
  • Officersprogrammet med nautisk profil

Specialistofficersutbildning

Specialistofficersutbildningen är tre terminer, det vill säga 1,5 år. Det finns mer än 60 utbildningsinriktningar att välja mellan och de genomförs på olika skolor runt om i landet. Utbildningen består av fristående kurser och är en blandning av teori och praktik. Specialist-officersutbildningen fokuserar på detaljer och yrkesspecifika kunskaper. Som Speciallistofficer är du en expert inom ett visst område, till exempel markstrid, luftstrid, sjöstrid, ledning, underrättelse/säkerhetstjänst eller logistik.