Var och hur kan man arbeta som officer

Försvarsmakten erbjuder en rad intressanta utbildningar, karriärmöjligheter och arbeten under kortare eller längre tid.

Arbetsmiljöerna i Försvarsmakten skiftar från vanliga kontorsmiljöer till att arbeta och bo ombord på ett fartyg eller i en tältförläggning i annat land.

Det finns idag cirka 9000 yrkesverksamma officerare. En officer/specialistofficer tillbringar en stor del av sin tid med att utbilda och utbildas för militära insatser.

Huvuddelen av officerarna är placerade i Försvarsmaktens insatsorganisation där officeren/specialistofficeren har en ledande roll i olika militära enheter. I insatsorganisationen handlar det huvudsakligen om att leda förband av olika storlek och sammansättning.


För filmer från Försvarsmaktens vardag se: https://www.youtube.com/user/SwedishArmedForces