Ombudsman

Som ombudsman representerar du en organisation och dess medlemmar eller en specifik målgrupp.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 sep 2021

Kort om ombudsman


En del ombudsmän arbetar på fackförbund. Där företräder du medlemmarnas intressen och är ett stöd till de förtroendevalda på en arbetsplats. Arbetsuppgifter är vanligtvis förhandling, rådgivning, utredning, information och utbildning.

Den mest förekommande bakgrunden är jurist eller personalvetare. Vanliga utbildningar är Jurist och Personalvetare men även Civilekonom/Ekonom, Samhällsvetare, Beteendevetare, Socionom.

Läs mer under de rubrikerna och även på www.arbetsformedlingen.se

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Akavia

www.akavia.se