Arbetsmarknad idag för optiker

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Det finns dock regionala variationer, med goda utsikter att få jobb i storstad och glesbygd och balans på arbetsmarknaden i delar av landet

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter