Har du en utländsk optikerexamen?

I Sverige är yrkestiteln optiker skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Socialstyrelsen gör en bedömning av din utbildning och yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation.

Om du är utbildad optiker i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Det finns ett EG-direktiv (2005/36/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer i ett EES-land som innebär att medlemsländerna ömsesidigt erkänner formella kvalifikationer. Optiker tillhör de yrken där legitimationen utfärdas enligt direktivets ordning för obligatoriskt och automatiskt erkännande.

Om du är utbildad optiker i land utanför EU och vill ansöka om prövning av utländsk utbildning måste du först göra ett kunskapsprov i svenska. Sedan kan du skicka in en ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen