Så mycket har en optiker i lön före skatt

  • Ingångslönen (median) är 28 000 kr per månad
  • Medianlönen vid 35 års ålder är 32 571 kr per månad
  • Medianlönen vid 45 års ålder 35 000 kr per månad