Så mycket har en optiker i lön före skatt

  • Ingångslönen (median) är 29 000 kr per månad
  • Medianlönen vid 35 års ålder är 33 900 kr per månad
  • Medianlönen vid 45 års ålder 36 400 kr per månad