Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivån.

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.