Var och hur arbetar man som optiker

De flesta optiker arbetar i optikbutiker; arbetstiden följer oftast butikens öppettider. Merparten av butikerna ingår idag i någon form av kedjesammanslutning men det finns fortfarande en del enskilda företag kvar. Vid undersökningen används ofta många olika mätinstrument och andra hjälpmedel, exempelvis biomikroskop anpassat för undersökning av ögonen.

Vid misstanke om ögonsjukdom ska optikern remittera patienten vidare till ögonläkare. Varje undersökning journalförs enligt samma regler som gäller för besök hos exempelvis läkare. Möten med människor i alla åldrar ingår som en naturlig del i arbetsdagen. Därför är social förmåga och tålamod, liksom de kliniska kunskaperna, viktiga egenskaper hos en optiker. I mån av tid deltar optikern också i arbetet ute i butiken, till exempel med att hjälpa kunder att välja bågar, lämna ut glasögon, reparera bågar med mera. I vissa butiker kan det även förekomma verkstadsarbete, såsom att slipa och montera glas i båge. Arbetsfördelningen kan dock variera stort mellan arbetsplatserna.

Allt fler optiker jobbar på ögonkliniker av olika slag inom landsting eller privat sektor. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken typ av ögonklinik det är. Andra arbetstillfällen för optiker kan finnas inom forskning, glasögon- och kontaktlinsindustrin eller som försäljare i grossistledet av kontaktlinser och glasögon.

Ett fåtal optiker återfinns på syncentraler inom landstinget. Där tas synskadade och synsvaga personer emot för utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering.

Det finns idag cirka 2 200 legitimerade optiker i Sverige enligt Socialstyrelsen.