Arbetsmarknaden idag

Liten konkurrens om jobbet (färre utbildade än antalet jobb) kan komma att råda på planeringsarkitekter framöver om inte antalet utbildningsplatser ökar.