Arbetsmarknaden

Det är liten konkurrens om jobben eftersom det är färre utbildade än antalet jobb. Det kan komma att råda brist på planeringsarkitekter framöver om inte antalet utbildningsplatser ökar. Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter. Generellt ser det väldigt bra ut för yrkena inom samhällsbyggnadssektorn då vi för tillfället befinner oss i en högkonjunktur.