Arbetsmarknaden idag för präster

För nyexaminerade: Det råder en prästbrist i Svenska Kyrkan. Framtidsutsikterna för nyutexaminerade är därför goda.
För erfarna: Det kommer att finnas vakanser inom Svenska Kyrkan med anledning av pensionsavgångar.