Så mycket har en präst i lön före skatt

Som pastorsadjunkt kan ingångslönen variera mycket beroende på var i landet du arbetar, men medianlönen ligger på ca 26 000 kr. Medianlönen för en komminister ligger efter 10 år idag på 36 000 kr. För kyrkoherdar ligger motsvarande medianlön på 52 500 kr.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.