Utbildning för att bli präst

För att bli präst krävs först magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att vara antagen som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att den som vill studera till präst måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift. Detta måste ske innan ansökan görs till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den studerande tar själv kontakt med det stift där denne önskar prästvigas.

Här kan du studera

Den första delen av utbildningen (den religionsvetenskapliga utbildningen) finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal högskola och pastoralinstitutet i Uppsala.

Den andra delen, den praktisk – teologiska utbildningen, ges vid utbildningsinstituteni Uppsala och Lund.