Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Som präst i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arbeta i andra evangelisk-lutherska kyrkor i världen, samt i kyrkor som ingår i den s.k. Borgåöverenskommelsen, till exempel Engelska kyrkan.